Wikia


De Witte Duinen waren een kalkachtige heuvelrug in het Westerkwartier van de Gouw. Grotedelft, de onofficiële hoofdplaats van de Gouw was gebouwd en gegraven aan de oostelijke voet van de Heuvels.

Jaarlijks werd er in het midden van de zomer een Vrije Markt gehouden in de Witte Duinen. Om de zeven jaar werd de Burgemeester van Grotedelft op de Vrije Markt verkozen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.