Tolkien wiki
Advertisement

Wilgedal was een dorp in het Oosterkwartier van de Gouw; Het  was gelegen op de plaats waar de Distelbeek in de uitmondde. Het dorp lag aan het zuidwestelijke uiteinde van de Moer, aan de zuidrand van de bossen van Houtenend, en moet één van de verst afgelegen dorpen in de hele Gouw geweest zijn. Er is verder geen informatie over bekend.

Advertisement