Wikia


Vidumavi was de dochter van Vidugavia, koning van Rhovanion, en trouwde met Prins Valacar, van Gondor, toen die voor een diplomatische misie naar Rhovanion ging. Ze stierf in het jaar 1344.

Ze was, zoals de Gondorianen vreesde, kort levend (ze stierf in 1344, Valacar was toen nog geen eens koning), maar zij en Valacar kregen nog een zoon, genaamd Vinitharya, later werd hij Koning Eldacar. Veel Gondorianen wilde Vinitharya niet als koning en dit leidde tot de Broedertwist. Ze is ook bekend als de naam Galadwen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.