Wikia


Vavels zijn één van de drie hobbitsoorten.

KenmerkenEdit

Deze hobbits zijn lichter van huid en haar, zijn stoutmoediger en avontuurijker. Ze zijn groter en slanker en gaven meer voorkeur aan bomen en bosrijke gebieden. De vavels wonen meer in het noorden en komen het minst voor. Ze gaan ook vriendschappelijker om met Elfen en andere rassen. De toeken familie had Vavelbloed in zich. Omdat ze zo weining voorkomen worden ze soms als leider gezien tussen Stoerders en Bruivels. In 1601 staken twee vavel broers, Marco en Blanco en samen met andere hobbits, de Baranduin over en stichtten De gouw. Hun achternamen waren onbekend.

Zie ookEdit

De 2 andere hobbitsoorten:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.