Wikia


Valinor (Land van de Valar) was het koninkrijk van de Valar in Aman, dit is de plek waar ze heen gingen nadat ze uit Almaren werden verdreven door melkor. Zijn grootste stad was Valimar, waar de Vanyar en de Valar verblijven. Twee andere steden zijn: Alqualondë en Tirion, de respectievelijke huizen van de Teleri en de Noldor. Valinor had ook een eiland, Tol Eressëa, net achter zijn Oostkust. Het is ook gekend als de Onsterfelijke Landen, omdat hety enkel onsterfelijke zielen werd toegestaan om hier te verblijven. Met enkele uitzonderingen als het neerkomt op de dragers van de Ene Ring, en men zegt dat Gimli zijn vriend Legolas vergezelde naar deze landen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.