Wikia


Tarlang-1-
Tarlang's Engte is de pas die tussen Tarlang (het uitsteksel van de Witte Bergen) en de drie bergen ten zuiden van het gebergte (Dol Tarlang, Cûl Veleg en Cûl Bîn). Door de pas liep een weg van Erech naar Calembel.

Geschiedenis Edit

Volgens de legendes van de pre-Númenoreaanse bevolking van Gondor woonden er Reuzen in de Witte Bergen. Één van deze reuzen was Stijf-Nek[1] en hij brak ooit zijn nek. De andere Reuzen ruimden zijn lichaam (dat Tarlang werd) niet op en zijn Nek werd Tarlang’s Engte. Zijn hoofd Dol Tarlang en de twee stenen die hij droeg Cûl Veleg en Cûl Bîn. Tijdens de Oorlog om de Ring reisden Aragorn en het Grijze Gezelschap met het Leger der Doden door de pas heen.

Bronnen Edit

  1. Dit moet slechts als een verhaal worden beschouwd, niet als historisch.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.