Tolkien wiki
Advertisement
Tolkien wiki

Lindon was het enige deel wat van Beleriand overbleef na de Oorlog om Gramschap. Vroeger was het Ossiriand, een van de grootste bossen in Midden-Aarde. Zelfs nu is alleen het Demsterwold groter. Alle elfen die in Midden-Aarde bleven gingen hier naartoe. Later verlieten de elfen Lindon en gingen ze naar de andere kant van de Ered Luin. Dit waren vooral de Sindar, sommige Noldor gingen samen met Galadriel, Celeborn en Celebrimbor naar Hulst waar zij Eregion stichtte. De Sindar en Noldor, de bekendste twee groepen elfen, die in Lindon werden regeert door Erenion, of Gil-Galad, de laatste Hoge-Koning van de Noldor van Midden-Aarde. Dit land was de grootste vijand van Sauron in de Tweede Era, want Gil-Galad vertrouwde hem niet en dat had hij juist. Het land was verdeeld in drie stuken: Forlindon, het noordelijke deel, Harlindon, het zuidelijke deel, en Mithlond, de grijze havens. Alles wat achter de Blauwe Bergen en de Lhûn lag hoorde bij Lindon. Later is het rijk kleiner geworden en hoorde alleen wat achter de Blauwe Bergen lag bij Lindon plus Mithlond.

Lindon vocht vanaf het begin al tegen Mordor en die laatste kreeg de overhand. Hij had de elfen terug gedreven achter de Blauwe Bergen en de rest was van Mordor behalve Rivendel en een paar bosrijken. Sauron viel toen met een grote aanval aan en die zou fataal zijn geweest als Tar-Minastar van Númenor niet een grote vloot, geleid door Ciryatur, had gestuurd om de elfen te helpen. Heel Saurons legers werden verslagen en hij keerde terug naar Mordor en probeerde nu Númenor te vernietigen. Dat lukte hem ook maar vele van de Duneadan die de elfen trouw waren leefden al in Midden-Aarde. Elendil, koning van de Dúnedain uit Arnor en Gondor, had samen met Gil-Galad en Lindon een bondgenootschap. Samen belegerden ze de Zwarte Toren van Sauron. Gil-Galad en Elendil stierven allebei toen ze met Sauron zelf vochten maar ook Sauron werd verslagen.

Vele elfen waren gestorven en Círdan, de scheepsbouwer, werd de heer van Lindon dat steeds minder elfen kreeg. De elfen vaarden weg naar Valinor en de andere gingen in de havens wonen. De elfen hielpen het rijk Arnor toen het werd aangevallen door de Tovenaar-Koning van Angmar. Maar dat was de laatste keer dat ze oorlog voerden. Lindon was verlaten op een paar elfen na. Waarschijnlijk leven er geen elfen meer sinds Círdan en Sam met het laatste schip naar Valinor vertrokken.

Advertisement