Wikia


Rohan plaatje

Rohan, land van de paardenheren.

Rohan was een groot land in Midden-aarde en de grote bondgenoot van Gondor. Eorl de Jonge was de stichter van dit land. Hier komen ook de beste paarden van Midden-aarde vandaan.

Geschiedenis Edit

In de jaren 1200 van de Derde Era (III) sloten de Koningen van Gondor een bondgenootschap met de Noordmannen van Rhovanion die ook verbonden waren aan de Drie Huizen van de Edain van de Eerste Era.

De Eerste Lijn der Koningen Edit

In het jaar 2509 III riep de stadhouder van Gondor, Cirion, een stam van de Noordmannen, de Éothéod, om hulp. De heer van de Éothéod, Eorl de Jonge, luisterde naar deze oproep en samen met de Gondorianen versloegen ze in de Slag om het Veld van Celebrant de Wagenrijders en de Orks van Mordor op het Veld van Celebrant. Als dank hiervoor gaf de stadhouder de Éothéod de velden van Calendhorn. De koning van het volk, Eorl de Jonge, nam dit dankbaar aan en liet zijn volk hier wonen. Hierna zweerde hij ook de Eed van Eorl de Jonge, hij en zijn erfgenamen zouden Gondor altijd te hulp schieten als het er om vroeg.

In de regeerperiode van Helm Hamerhand kwam een Donkerlander, die claimde dat hij van Koning Fréawine afstamde, naar Edoras en kwam in de raad van de Koning. Op een dag in het jaar 2758 ging de Donkerlander, genaamd Freca, met vele van zijn mannen naar Edoras. Hier eiste hij dat zijn zoon, Wulf, ulf met de dochter van Helm zou trouwen. Dit wilde Helm niet en Freca beledigde hem. Na de vegadering gingen de twee mannen over de velden wandelen en Helm gaf de Donkerlander een klap met zijn vuist. Freca viel bewusteloos neer en stierf kort daarna.

In het jaar 2758 werd Rohan bestormd door Donkerlanders en de koning, Helm Hammerhand, zocht toen toevlucht in het beroemde Helmsdiepte. De Donkerlanders hadden de hulp van de Kappers van Umbar die bij de Voorden van de Isen geland waren. Zijn zoon Haleth bleef in Edoras en verdedigde het. Hij stierf voor de poorten van Medasuld. Hierna brak de Koude Winter aan en er was maar weinig voedsel in Helmsdiepte en op een dag probeerde Háma, zoon van Helm, tegen de wil van Helm uit de belegering te breken. Het mislukte en hij stierf met vele andere. Helm werd hierna wreed en grimig door zijn verdriet en zijn honger. Vanuit de grote vesting van Helmsdiepte had hij vele geslaagde uitvallen. In een van zijn uitvallen vroor hij dood. Na een jaar kwamen de versterkingen uit Gondor en Dunharg, dit was echter al te laat voor Helm.

De eerste lijn der koningen hield het 249 jaar vol, totdat de beroemde Helm Hammerhand, stierf. Hij had geen zoons meer, ze waren allebei vermoord door de Donkerlanders, en zijn neef Fréaláf Hildeson begon de tweede lijn der koningen, wat het vol zou houden tot het einde van III.

De Tweede Lijn der Koningen Edit

Kort na deze gebeurtenis nam Saruman Isengard van Gondor over. Saruman werd met beide armen verwelkomd, en zijn hulp en macht zorgde ervoor dat Rohan kon herstellen van de invasie van de Donkerlanders.

Oorlog tegen de Aardmannen Edit

In de regeerperiode van Brytta Léofa, zoon van Fréaláf Hilderson, krijgt Rohan met een nieuwe vijand te maken. Want in de Oorlog tussen de Dwergen en de Aardmannen waren er vele van de Aardmannen uit de Nevelbergen, een soort van de Orks, ontsnapt. Een groot deel was naar de Witte Bergen gevlucht en terroriseerde Rohan. Brytta begon een oorlog tegen deze Aardmannen, die veel succesvoller was dan de oorlog met de Donkerlanders. Er werd gedacht dat alle aardmannen gedood waren toen Brytta stierf. Maar dit bleek niet zo te zijn toen zijn zoon, Walda, gedood werd door een Aardman bij Dunharg. Folca zweerde dat hij nooit meer zou jagen, hij was gek op jagen, voor alle orks uit Rohan waren verdreven. Na dertien jaar was het hem eindelijk gelukt en was er geen orks, of aardman, meer in zijn land. Folca reed geleek naar het Firien Woud om te gaan jagen. Het eerste beest dat hij zag was een beer dat hij wilde doden. Het lukte hem, maar hij stierf aan zijn wonden.

De Oorlog om de Ring Edit

In 3014 III begon Saruman Théoden, de Koning van Rohan, te verzwakken. Saruman was inmiddels vervallen tot de duisternis. Hiervoor nam hij een man uit Rohan in dienst, genaamd Gríma Slangtong, om zijn adviseur te worden. In plaats van hem goed advies te geven vergiftigde hij hem en verzwakte hem zodat Saruman het land kon overnemen.

De Eerste Slag om de Voorde van de Isen

In het einde van het jaar 3019 III had Saruman zijn voorbereidingen getroffen en viel vanuit Isengard Rohan aan. De Eerste Slag om de Voorde van de Isen werd gewonnen door de Rohirrim. Rohan had echter vele manschappen verloren, waaronder Théodred, zoon van Théoden. Hij werd geveld door orks. Rohan was nu leiderloos: Théoden was verzwakt, Théodred gesneuveld.

De Tweede Slag om de Voorde van de Isen en de Genezing van Théoden

Een paar dagen later vond de Tweede Slag om de Voorde van de Isen plaats. In deze slag verloren de Rohirim de voorde en trokken zich terug naar Edoras, Helmsdiepte, Dunharg en Oost-Rohan. Kort hierna kwamen Gandalf, Aragorn, Legolas en Gimli naar Edoras. Gandalf bevrijde Théoden aan de betovering van Saruman en Gríma Wormtong. De vrouwen en kinderen werden naar Dunharg gestuurd en het leger reed naar de Voorde van de Isen, dit keer ging Théoden ook mee.

De Slag om de Hornburg

De overmacht van Saruman's leger was echter te groot en ze vluchtte naar Helmsdiepte. Gandalf verliet hun om meer soldaten te halen. In Helmsdiepte zelf bleken de zaken niet veel beter. De soldaten daar waren te oud of te jong. Maar met de verzamelde troepen van Helmsdiepte en Edoras hadden ze nog een kans. In de avond belegerde de troepen van Saruman de muren van Helmsdiepte. Na een zware belegering werd de muur opgeblazen en werd de Hornburg, het fort van Helmsdiepte, aangevallen. Maar opdat moment arriveerde de Rohirim uit de Westfold en West-Mark met Gandalf en Erkenbrand, ook de Huorns van Fangorn waren gekomen. De soldaten van Saruman waren verpletterd.

De Slag om de Velden van de Pelennor Terwijl de Rohirim zich tegen Saruman verdedigd hadden waren de Enten van Fangorn naar Isengard getrokken om wraak te nemen op de Tovenaar. Saruman zat opgesloten in zijn toren maar Mordor was Gondor binnen gevallen. Dit zou vallen als het niet snel hulp zou krijgen. Théoden verzamelde alle troepen uit Rohan en reed er naar toe. Voor Minas Tirith werd de Slag om de Velden van de Pelennor gevoerd. Théoden werd vermoord door de Tovenaar-Koning, die daarna zelf werd gedood door Éowyn en Merijn, en zijn neef Éomer volgde hem op. Samen met de nieuwe soldaten van Lebennin, de Zwanenridders en de Soldaten van Minas Tirith wonen ze de slag.

De Mensen van het Westen en de slag om Morannon

De overgebleven soldaten van Rohan en Gondor vormde samen met de Dúnedain-Dolers de Mensen van het Westen. Samen marcheerde ze naar de Zwarte Poort om Frodo de tijd te geven de Ene Ring te vernietigen. Toen alle hoop verloren leek lukte het Frodo eindelijk om zijn opdracht te voltooien. Sauron, de Zwarte Heer van Mordor, was verslagen en het Bondgenootschap van Rohan en Gondor werd vernieuwd.

Zie voor meer informatie over de Oorlog om de Ring: De Oorlog om de Ring.

De Derde Lijn der Koningen Edit

Éomer werd tot de koning van Rohan gekroond en de Derde Lijn begon. In de Vierde Era heerste er vrede in Midden-aarde en werd alles herbouwd. De Oosterlingen van Rhûn en de Haradrim van Haradwaïth werden naar hun landen verdreven. Éomer en zijn zoon Elfwine leefde in vrede met Aragorn, die nu tot Koning van Gondor was gekroond.

Geografie Edit

De Kaart van Rohan-1-

De Kaart van Rohan

Rohan is een land met veel velden die geschikt zijn voor de paarden. In de tijd in de Strijd om de Ring was Théoden daar de Koning. Het land bestaat vooral uit grasvelden en de meeste bewoners wonen in de inhammen van de Witte Bergen.

Gebieden Edit

Rohan bestaat uit vele streken, in de Oorlog van de Ring lagen deze streken in Rohan: De Westmark, de Kloof van Rohan, de Westfold, West-Enmet, de Wolde, de Oost-Fold, Oost-Enmet en de Veenmark. Als Théoden alle Rohirim verzameld voor de Slag om de Velden van de Pelennor wordt de Sneeuwborn een streek genoemd, op de kaart en op elk ander moment wordt is het alleen een rivier. In de Vierde Era horen ook delen van Enedwaïth bij het land. De Fold bestaat uit een west deel, de Westfold, en een oost deel, de Oostfold, maar wordt soms als een apart gebied gezien. Het Firien Woud is een woud dat in de Veenmark en ook in Gondor, maar later lag het helemaal in Rohan. De Oostmuur is in Rohan de naam voor de westelijke Emyn Muil.

Steden en Forten Edit

De grootste stad en tevens de hoofdstad is Edoras, dat in de Fold ligt. Verder heb je nog de grote vesting Helmsdiepte, dat in de Westfold ligt, en Dunharg, in het Hargdal. De Ondiep zijn ook twee forten van Rohan die de Wolde tegen vijanden uit het oosten moet verdedigen. Er zijn ook kleine dorpjes, waarschijnlijk ook andere steden, waaronder Opborn en Onderharg, die allebei in het Hargdal liggen.

Buurlanden Edit

Rohan grenst in het westen aan de Kloof van Rohan, wat deels grondgebied van Rohan is en deels van Isengard, en aan Isengard zelf. In het noorden ligt het Woud van Fangorn en het Veld van Celebrant. In het oosten is de Anduin, de grote rivier, de grens met de Bruine Landen en het noorden van Ithilien. In het zuiden is de Entwas de grens met Anórien, het enige gebied van Calenardhon dat tijdens de Oorlog om de Ring bij Gondor hoorde.

Bevolking Edit

De inwoners van Rohan zijn de Rohirrim, de paardenheren, die afstammelingen zijn van de Noordmannen uit Rhovanion. Ook wonen hier de Maeras, een groep paarden die alleen in Rohan leven, ze stammen af van Felaróf. In de Westmark leven er ook mensen die zowel Donkerlands als Rohirrim's bloed in zich hebben, ten tijde van de Oorlog om de Ring zijn ze loyaal aan de koning van Rohan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.