Wikia


Ringel Eiland was een eiland dat in de Baranduin, ook wel Brandewijn genoemd, lag. Aan de westelijke oever van de rivier lag de Gouw. De Oostkust was bebost en lag in het gebied van Arthedain. Het is bekend dat Hobbits hier soms kwamen om te vissen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.