Advertisement

Het Oosterkwartier was het meest oostelijke kwartier van de Gouw. Enkel Bokland, een soort kolonie  lag nog oostelijker, De grenzen van het gebied werden bepaald door de Driekwartierensteen in het westen en de Brandewijn in het oosten. De belangrijkste dorpen in het kwartier waren Puitenlee en Witvoren aan de Oude Oosterweg en Stok aan de oever van de Brandewijn. Het landschap van de streek varieerde nogal: in de noordelijke streken lagen de Heuvels van Klip. Dat waren  rotsachtige hellingen waar ooit nog aan mijnbouw gedaan was. In het  Zuiden werd het uitzicht bepaald door de uitgestrekte en heuvelachtige bossen van Houtenend en de uitlopers van de Groene Heuvels. Tussenin  lagen Brugkamp en de Moer, twee streken die doorsneden waren door beken en rivieren, en waar vooral veel boerderijen waren.

Veel van de bewoners van het Oosterkwartier hadden Stoerdersbloed in hun aderen lopen.

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.