Wikia


Nob was een hobbit uit Breeg. Hij werkte in de gelagkamer van De Steigerende Pony van Gersteman Boterbloem.[1]

Bronnen Edit

  1. De Reisgenoten: In 'De Steigerende Pony'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.