Lossarnach is een leen in Gondor dat in de valeien van de Witte Bergen ligt. De Berg Mindoluin scheidt Lossarnach met Anórien en de Erui met Lebennin. Ook werd Lossarnach gescheiden met Ithilien door de Anduin. De Zuiderweg, die van Pelargir naar Minas Tirith ging, liep door Lossarnach.

Lossarnach bestond uit vele wouden en mooie velden, in de lenthe waren deze vol met bloemen. In de valei Imloth Melui was bekend door zijn rozen. Vele mediceinen die in Minas Tirith werden gebruikt kwamen uit Lossarnach. Ioreth, een wijze vrouw die in de Huizen van Genezing werkte, had Atheles gezien in de wouden van Lossarnach, maar niemand wist iets van de helende efecten van Athelas.

Vele belangrijke mensen kwamen uit Lossarnach. Nadat Ithilien in 2901 van de Derde Era werd aangevallen vluchtte haar bewoners naar Lossarnach. Morwen, de vrouw van Thengel, kwam ook uit dit land. Haar vader was een afstameling van de Prinsen van Dol Amroth. De Vader van Beregond kwam uit Lossarnach, net als Beregond's broer, Lorlas.

Ten tijde van de Oorlog om de Ring gingen alle vrouwen, kinderen en oudere mannen gingen naar Tumladen, een valei in Lossarnach, ook stuurde Lossarnach 200 bijlstrijders naar Minas Tirith. De Kapitein van dit leger was Forlong de Dikke, heer van Lossarnach, die in de Slag om de Velden van de Pelenor stierf. Vele mannen waren achtergebleven om het land te beschermen tegen de Kapers van Umbar.

Nadat Aragorn en het Leger der Doden de Kapers hadden verdreven trok Angbor met de soldaten van Lebennin en Lamedon naar Minas Tirith. Vele soldaten van Lossarnach sloten zich bij het leger aan. De mannen van Lossarnach gingen waren onderdeel van het Leger van het Westen dat in de Slag om de Morannon vocht. Een ander deel van het leger durfde niet naar de Zwarte Poort te gaan en veroverden Cair Andros.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.