Wikia


Ivorwen was de vrouw van Dírhael, de moeder van Gilraen en dus de grootmoeder van Aragorn.

Verhaal Edit

Toen Arathorn zoon van Arador Gilraen wou huwen, was Ivorwen's man Dírhael hieroptegen. Van Ivorwen werd echter gezegd dat ze in de toekomst kon zien, en ze overtuigde haar man om het huwelijk toe te laten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.