Wikia


Gollem, voorheen bekend als Sméagol, behoorde tot het ras van de Stoerders en was een van de ringdragers van De Ene Ring. Deze verlengde het leven van Gollem aanzienlijk en door zijn uiterlijk en krankzinnigheid werd hij Gollem.

Sméagol

Sméagol behoorde tot het volk van de Stoerders dat in de buurt van de Irisvelden leefde. Hij gold eens van de nieuwsgierigste van zijn volk en stelde belang in wortels en oorsprongen. Op een keer ging hij samen met zijn vriend Déagol vissen op de Irisvelden en zag hij hoe zijn vriend de Ene Ring vond. Hij eiste het kleinood op als zijn "verjaarsgeschenk" en toen hij hem niet verkreeg wurgde Sméagol zijn vriend.[1]

Met zijn ring om de vinger keerde hij terug naar zijn familie en ontdekte zo dat de ring hem onzichtbaar maakte. Hij hield zijn ontdekking geheim en gebruikte die om achter geheimen van anderen te komen. Hierdoor werd Sméagol impopulair bij zijn eigen volk. Hij begon te stelen en gorgelende keelgeluiden te maken en daarom werd hij Gollem genoemd. Hij werd vervloekt en verjaagd door zijn volk.[1]

Gollem

Verblijf in de Nevelbergen

Hij zwierf daarop eenzaam rond en trok stroomopwaarts langs de rivier tot hij bij een rivier kwam dat uit de bergen kwam. Ondertussen begon de zon hem ook pijn te doen waarop zijn toevlucht zocht in de Nevelbergen. Hij vond daar een groot en maakte daar zijn eigen woonplek. De ring verschafte hem een lang leven en door zijn leven in het donker misvormde zijn lichaam.[1]

Bronnen

  1. 1,0 1,1 1,2 De Reisgenoten: De schaduw van het verleden
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.