Wikia


Gollem, voorheen bekend als Sméagol, behoorde tot het ras van de Stoerders en was een van de ringdragers van De Ene Ring. Deze verlengde het leven van Gollem aanzienlijk en door zijn uiterlijk en krankzinnigheid werd hij Gollem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.