Wikia


Forodwaith was een ijsig land ver in het Noorden van Midden-aarde, genaamd naar het volk dat daar ooit had gewoond. Naast dat volk leefden er ook Draken.


De regio werd zeer koud gemaakt om te voorkomen dat het kwaad uit Utumno komt te dwarsbomen. Maar zelfs na de vernietiging van Utumno bleef de regio zeer koud.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.