Wikia


Fangorn is een groot woud in het noorden van Rohan en het ligt ten zuiden van Lorien. Het woud is een van de oudste wouden in midden aarde. In het woud wonen de Enten samen met hun leider Boombaard die tevens de bewaker is van het woud. Saruman liet een groot deel van het woud kappen om zijn ork productie te verhogen maar toen Boombaard dat zag kwam er een aanval op Isengard. De enten lieten de rivier los door de dam te breken en zo werd Isengard overspoeld en Saruman wes omvergeworpen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.