Wikia


Ered Engrin, wat IJzerheuvels betekent, is een bergrug in het noordoosten van Midden-aarde.

In de Oude Tijden maakte het gebergte deel uit van een grotere, symmetrische bergketen die de IJzerbergen heette. Tijdens de Oorlog van Woede, die de Valar tegen Melkor vochtten raakte de Wereld echter uit evenwicht. De IJzerheuvels bleven over als restant van de eens reusachtige bergketen.

Duizenden jaren later, in het jaar 2590 Derde Era om precies te zijn, verschenen de IJzerheuvels voor het eerst in de Annalen der Sprekenden, toen een groep Dwergen onder leiding van Grór in de mineraalrijke bergketen een kolonie stichtte, nadat ze door Draken uit hun thuisland in de Grijze Bergen waren verdreven. De kolonie groeide gestaag, maar langzaam. De voornaamste inkomstenbron bestond uit het verhandelen van ijzer aan het Koninkrijk onder de Berg. Toen de eenzame Berg in 2770 D.E. door de Draak Smaug werd geplunderd stonden de Dwergen uit de IJzerheuvels er alleen voor. Lange tijd waren zij een opzichzelfstaand koninkrijk, het enige obstakel voor Sauron om het Noorden van Midden-aarde te veroveren. Hierdoor hadden de Dwergen van de IJzerheuvels de reputatie van gehard en strijdlustig. Ook zij vochten mee in de Oorlog tusen Dwergen de Aardmannen. Grór was in die tijd meer dan tweehonderd jaar oud, en hij achtte zichzelf niet in staat om deel te nemen aan de strijd. Wel stuurde hij zijn zoon Nain III, en diens zoon Dain II IJzervoet, die naar Dwergenbegrippen nog zeer jong was. Tijdens de Slag om Azanulbizar werd prins Nain door de Aardmannenkoning Azog vermoord. Zijn zoon Dain wreekte hem, en doodde Azog. Na de slag keerde hij terug naar de IJzerheuvels, waar hij vijf jaar later, bij het sterven van zijn grootvader Grór tot koning werd gekroond. Hij regeerde het verzwakte koninkrijk, altijd op zijn hoede voor oorlog, tot hij in het jaar 2941 bericht kreeg van Thorin II Eikenschild, die om hulp vroeg nadat Mensen en Elven begerig naar de heroverde Dwergenschatten de Eenzame Berg belegerden. Dain en zijn leger maakten zich klaar voor de strijd, toen de Aardmannenkoning Bolg, zoon van Azog, zich opeens op het strijdtoneel begaf. Dit resulteerde in de Slag van de Vijf Legers,die Thorin Eikenschild het leven kostte. Dain werd tot Koning van Erebor gekroond. Vanuit daar regeerde hij het Verenigd Koninkrijk van Erebor en de IJzerheuvels tot hij in het jaar 3019 tijdens de Slag om Dal werd vermoord

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.