Wikia


Tarlang-1-
Dol Tarlang was de derde berg ten zuiden van Tarlang’s Engte in Lamedon. De bergen die ten noorden van Dol Tarlang lagen werden Cûl Veleg en Cûl Bîn genoemd.

Geschiedenis Edit

Volgens de legendes van de pre-Númenoreaanse bevolking van Gondor woonden er Reuzen in de Witte Bergen. Één van deze reuzen was Stijf-Nek[1] en hij brak ooit zijn nek, volgens de legendes werd het hoofd van de reus Dol Tarlang.

Bronnen Edit

  1. Dit moet slechts als een verhaal worden beschouwd, niet als historisch.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.