Wikia


Dieprading was een dorp in het Oosterkwartier van de Gouw. Het dorp lag aan het zuidelijke uiteinde van de Straatweg het pad dat de voornaamste dorpen van de Moer verbond. Daarnaast mondde de Klaarbeek uit in de Brandewijn ter hoogte van Dieprading.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.