Wikia


Denethor II was de zesentwintigste Regerende Stadhouder van Gondor en was de vader van Boromir en Faramir.