Wikia


De Val van Gil-galad is een lied dat geschreven en gezongen werd door de Elfen in het Quenya. Tijdens het verblijf van Bilbo Balings in Rivendel vertaalde hij het lied in de Gemeenschappelijke Taal. Hij leerde een gedeelte van het lied aan Sam Gewissies.[1]

Tekst Edit

Een elfenvorst was Gil-galad.
Een betere had men nooit gehad: 
de laatste wiens rijk schoon was en vrij
tussen de Zee en de Bergen-rij. 
Zijn zwaard was lang en scherp zijn lans,
van ver zag men zijn helm in glans;
zijn schild weerkaatste, ongeteld,
de sterren aan het hemelveld.
Maar lang geleden reed hij heen 
en waar hij nu is, dat weet geen;
zijn ster viel in een zwart ravijn 
In Mordor waar de schimmen zijn.

Bronnen Edit

  1. De Reisgenoten: Een mes in het donker
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.