Wikia


Crebain (enk. Craban, van oorsprong Sindarijns woord) zijn forse vogels die op kraaien leken. Hun leefgebied was Donkerland, Fangorn en de landen ten zuiden van de Nevelbergen.


Deze vogels hebben nogal een kwaadaardige en valse natuur. Tijdens de oorlog om de ring werden ze door donkere krachten gebruikt om te spioneren, onder andere Saruman die naar de ringdrager zocht. Op weg naar Moria kwam het reisgenootschap ook Crebain tegen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.