Tolkien wiki
Advertisement

Cardolan was een van de drie rijken die ontstonden nadat Arnor opgesplits werd. Het werd gesticht door de Tweede Zoon van Eärendur. In Cardolan lagen de Grafheuvels, hier lagen de Tombes van de Koningen van Arnor. Tharbad is de hoofdstad van Cardolan en Tyrn Gorthad is een andere belangrijke stad. Ook de Númenoreaanse haven Vinyalondë lag in Cardolan, hoewel het niet meer werd bewoond.

Geschiedenis[]

Alliantie met Arthedain en verwoesting[]

Cardolan ontstond in 861 in de Derde Era toen Arnor uit een viel in drie delen. Cardolan was hier een van, het werd gesticht door de Tweede Zoon. Het rijk bestond uit heel Minhiriath tot de grenzen van de Brandewijn. De Grauwel was de oosterse grens en de Grijsvloed in het zuidoosten. De Grote Oosterweg was de noordgrens van Cardolan. De hoofdstad was Tharbad en dat was ook een van de weinige steden in het gebied, Breeg en Tyrn Gorthad waren twee andere. Jaren lang had het rijk een grensgeschil met Arthedain en Rhudaur. Toen Rhudaur werd veroverd door Angmar, sloot Cardolan een bondgenootschap met Arthedain. Dit bondgenootschap duurde niet lang maar het was wel een tijd succesvol want de Tovenaar-Koning werd buiten de linie gehouden. In 1409 werd de linie verwoest nadat het grote fort van de linie, Amon Sûl werd veroverd. In hetzelfde jaar werd Cardolan aangevallen. De Tovenaar-Koning veroverde Cardolan, maar om een onbekende reden is Breeg niet aangevallen. Een groep Dúnedain wist standtehouden op Tyrn Gorthad, eens stad op de Grafheuvels en een ander deel verstopte zich in het Oude Woud, een woud dat achter de Grafheuvels lag. In deze oorlog werd de Prins van Cardolan gedood.

De Val van Cardolan[]

Nadat de Tovenaar-Koning naar Angmar is verdreven weten de Dúnedain weer Cardolan in handen te krijgen. Cardolan groeit weer terwijl de Elfen van Rivendel en Lindon de Tovenaar-Koning helemaal naar Angmar hebben verdreven. De Grote Pest zorgt er echter voor dat de Dúnedain zwarte verliezen hebben en Zuid-Cardolan verliezen. De Tovenaar-Koning stuurt in de jaren daarna Grafgeesten naar de Grafheuvels, om Tryn Gorthad te verwoesten. De Prins van Tyrn Gorthad, de Laatste Prins van Cardolan, wordt begraven in de grafheuvel waar Frodo in wordt opgesloten als hij door de Grafheuvels reist. Hierna probeerde Araval, Koning van Arthedain, Cardolan met zijn eigen mannen te bevolken maar dit mislukte door de Grafgeesten. Waarschijnlijk werden de Grafgeesten verdreven uit de Grafheuvels nadat de Tovenaar-Koning gedood werd. Nadat Koning Aragorn Elassar koning werd herbouwde hij een aantal delen van Cardolan.

Advertisement