Wikia


Tarlang-1-
Cûl Veleg was de tweede berg ten zuiden van Tarlang’s Engte in Lamedon. Ten zuiden van Cûl Veleg lag Cûl Bîn en ten noorden van Cûl Veleg lag Dol Tarlang.

Geschiedenis Edit

Volgens de legendes van de pre-Númenoreaanse bevolking van Gondor woonden er Reuzen in de Witte Bergen. Één van deze reuzen was Stijf-Nek[1] en hij brak ooit zijn nek. De andere Reuzen ruimden zijn lichaam (dat het uitsteksel van de Witte Bergen werd genaamd Tarlang) niet op en zijn Nek werd Tarlang’s Engte. Zijn hoofd Dol Tarlang en de twee stenen die hij droeg Cûl Veleg en Cûl Bîn.

Bronnen Edit

  1. Dit moet slechts als een verhaal worden beschouwd, niet als historisch.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.