Wikia


De Steigerende Ponny-1-

Het bord van de Stijgerende Ponny, een herberg in Breeg.

Breegland was een kleine, door de Mensen en de Hobbits bewoonde regio ten oosten van DE Gouw. Het voornaamste dorp was Breeg, gelegen aan de westelijke zijde van de Breegheuvel. Breegland was uniek; als enige plek in Midden-aarde waar Hobbits en Mensen samenleefden.

Geschiedenis Edit

Breeg was een eeuwenoude nederzetting. Volgens de legenden van de Breeglanders was het dorp gesticht in de Eerste Era, door de Edain die naar Eriador terug gingen, de Mensen van de Schemering. [1] Aan het einde van de Tweede Era werd Breeg opgenomen in het door Elendil gestichte Mensenrijk Arnor. Bij de opsplitsing van Arnor in het jaar 861 ging Breeg over naar Cardolan. In 1349 brak de oorlog in Eriador uit, Angmar en Rhudaur spannen samen tegen Arthedain, en belegeren de Weertop. In 1409 doden de Kwade troepen de laatste Dunedain die nog in Rhudaur leefden. Cardolan wordt voor een groot deel in puin gelegd. De prins van Cardolan werd vermoord, zonder erfgenamen achter te laten. Pas in 1636 worden de Dunedain uit Cardolan volledig uitgeroeid, als de Grote Plaag neerdaalt in Arnor. Breeg overleeft al dit oorlogsgeweld, en blijft, ook na het verval van Arnor, een zelfstandig dorp.

Breeg lag zeer dicht bij de kruising tussen de Grote Oostenweg en de Groeneweg, en ontpopte zich daardoor aan het eind van de Derde Era als een ontmoetingsplaats voor reizigers, die meestal in de “De Steigerende Pony” overnachtten, een herberg beheerd door Gersteman Boterbloem. Vele Dwergen trokken door Breeg van en naar de Blauwe Bergen. Ook Elven uit Rivendel trokken door Breeg naar de Grijze Havens, om naar Onsterfelijke Landen te vertrekken. Op 15 maart 2941 ontmoetten Gandalf en Thorin elkaar voor de eerste keer in Breeg. Hier smeedden ze het plan om Erebor terug te veroveren op de draak Smaug. Zevenenzeventig jaar later, in 3019, ontmoetten Frodo en de Hobbits Stapper in “De Steigerende Pony”.[1] Stapper onthult zijn ware naam, Aragorn, en reist met ze mee naar Rivendel. Rond die tijd kwamen er veel Mensen uit het Zuiden in Breeg wonen. Zij waren voornamelijk dieven en rovers. Op de eerste dag van het nieuwe jaar 3019 doodden zij vijf Breeglanders, waaronder twee Hobbits. Nadat zij uit Breeg waren verbannen maakten ze een tijd lang de regio onveilig. Op 28 oktober 3019 keerden Gandalf en de Hobbits terug naar Breeg. Zij vertelden Gersteman Boterbloem dat er opnieuw een koning is, en dat Breeg-land weer veilig is. In de Vierde Era behoudt Breeg-land voor een groot deel zelfbestuur onder het Verenigde Koninkrijk van Arnor en Gondor.

Omstreeks het jaar 1300 van de Derde Era kwamen de eerste Hobbits in Breeg wonen. Breeg was ook de plek van waaruit de broers Marcho en Blancho als eerste Hobbits de Brandewijn overstaken en de Gouw stichtten. Ten tijde van de Oorlog om de Ring hadden de Hobbits uit de Gouw nog maar zeer weinig contact met de Hobbits uit Breeg. De Breeg-landers zelf waren over het algemeen breed, vrij klein en bruin behaard. Naar eigen zeggen stamden ze rechtstreeks af van de eerste mensen die naar het westen van Midden-aarde trokken. Zij droegen meestal achternamen die samenhingen met planten. Geiteblad, Varen en Distelwol waren vrij gewone namen. Sommige Hobbits droegen gelijksoortige namen, maar de meesten droegen dezelfde namen als Hobbits uit de Gouw.

Geografie Edit

Breeg lag aan de westzijde van de Breegheuvel, een hoge heuvel aan de Westelijke rand van het Kijtbos. Aan de zuidwestkant van de Breegheuvel lag Stadel, een dorp dat vrijwel alleen door Hobbits werd bewoond. De woonplaatsen in Stadel bestonden uit huizen en Hobbitholen. In de diepe vallei ten oosten van Breegheuvel lag Kom, een klein dorpje dat door Mensen, en mogelijk ook door Hobbits werd bewoond. Boogwolde lag aan de zuidwestelijke rand van het Kijtbos, precies waar het bos begon.[1]

Bronnen Edit

  1. 1,0 1,1 1,2 De Reisgenoten: In 'De Steigerende Pony'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.