Wikia


Brandir was de zoon van Arachon en Bregil, de dochter van Bregor. Hij was een Man van het Huis van Bëor en is geboren in het jaar 409 van de Eerste Era. Hij was de zus van Beldis, die trouwde met Handir van het Huis van Haleth. Hun zoon Brandir de Lamme was naar hem vernoemd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.