Wikia


De Brandeburcht is de woning van de Familie Brandebok in Bokland.

Geschiedenis Edit

De burcht werd omstreeks D.E. 2340 door Gorhendad Brandebok gebouwd.[1]

Bronnen Edit

  1. De Reisgenoten: Een samenzwering ontmaskerd
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.