Wikia


Bob was een hobbit uit Breeg die samen met Nob in De Steigerende Pony werkte van Gersteman Boterbloem.[1]

Bronnen Edit

  1. De Reisgenoten: In 'De Steigerende Pony'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.