Wikia


Arachon was een Man van het Huis van Bëor en kwam uit Ladros. Hij trouwde met Bregil, de zoon van Bregor en een afstamelling van Bëor de Oude. Ze kregen twee kinderen Brandir en Beldis. De Zoon van Beldis Brandir de Lamme, die vernoemd was naar zijn oom, werd het Hoofd van het Huis van Haleth.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.