Anborn, een Doler van Ithilien.

Anborn was een Mens uit Gondor en Doler van Ithilien. Op 7 Maart van de Derde Era rapporteerde Anborn bij Faramir dat hij een vreemd schepsel had gezien, dit was Gollum. Hij zei dat het een grote eekhoren van het Demsterwold zou kunnen zijn. Hoewel hij zelf ook zei dat het geen staart was en zwart was. Omdat Faramir vond dat geen één dier zonder reden gedood mocht worden had hij het laten leven. Anborn was ook degene die Gollum in de Verboden Poel ontdekte en ook dit keer rapporteerde hij het bij zijn kapitein.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.