Tolkien wiki
Advertisement

Amon Dîn was de meest oostelijke Baken van Gondor en lag het dichtst bij Minas Tirith, de hoofdstad van Gondor. Het lag in het oosten van het Drúadan-Woud, een woud in de leen Anórien.

Amon Dîn was de oudste Baken van Gondor en was vroeger een uitkijkpost van Minas Tirith. Vanaf hier werd gelet of er vijanden vanuit Dagorlad Noord-Ithilien binnen drongen. Later werd vanaf deze baken gelet of er geen vijanden via het fort Cair Andros de Anduin overstaken. Amon Dîn betekent stille heuvel. Waarschijnlijk heet het zo omdat het rotsachtige, kale heuvel is die in het bosrijke Drúadan-Woud ligt.


De Bakens van Gondor
Amon Dîn, Eilenach, Nardol, Erelas, Min-Rimmon, Calenhad, Halifirien
Advertisement